Phòng - Ban

Trung tâm Sàn chậu

1. Lãnh đạo :

+ Giám đốc: TS. Hồ Sỹ Hùng

+ Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Việt Quang

+ Điều dưỡng trưởng: ĐDCKI. Lê Thị Hải Yến

2. Nhân lực:

12 CBVC, trong đó có: 01 TS; 02 Ths,  02 DD CKI; 01 Đại học 01 và 05 HS Trung cấp và 01 Hộ lý

3. Lịch sử

         Được sự đồng ý của của Lãnh đạo Bộ y tế, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã có những chương trình hợp tác quốc tế, mời các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phẫu thuật sàn chậu từ các nước Pháp, Mỹ sang trực tiếp phẫu thuật và đào tạo cho các Bác sỹ tại bệnh viện phụ sản trung ương và Bệnh viện cử các bác sỹ đi đào tạo tại nước ngoài. Sau một thời gian chuẩn bị chín muồi Trung Tâm Sàn chậu Bệnh viện phụ sản Trung ương đã được thành lập và đến nay đã thực hiện thành thục các phẫu thuật về sàn chậu.

4. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm

Trung tâm Sàn chậu Bệnh viện Phụ sản Trung Ương được thành lập theo quyết định số 156/QĐ – PSTW ngày 23/3/2016

Trung tâm có nhiệm vụ khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thuộc sàn chậu, tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo và chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới. Cụ thể:

- Tư vấn, phẫu thuật điều trị són tiểu không tự chủ do gắng sức, khẩn cấp

- Tư vấn, phẫu thuật điều trị bệnh sa sinh dục

- Tư vấn phẫu thuật các bệnh lý thuộc tầng sinh môn

- Tư vấn phẫu thuật điều trị sa thành trước thành sau âm đạo

Nghiên cứu khoa học : Cùng với các phòng chức năng của Bệnh viện tham gia việc nghiên cứu khoa học và đào tạo, cùng với chuyên gia nước ngoài trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật mới trong lĩnh vực Sàn chậu.

Đào tạo và chỉ đạo tuyến về các kỹ thuật mổ điều trị các các bệnh són tiểu và sa sinh dục

Xây dựng Qui trình chẩn đoán và điều trị nội khoa, phẫu thuật các bệnh són tiểu và sa sinh dục.