Phòng - Ban

Khoa Sản nhiễm khuẩn

1.  Lãnh đạo Khoa sản nhiễm khuẩn :

- Trưởng khoa:     TS BS Nguyễn Quảng Bắc

- Phó trưởng khoa: Ths. BS CKII Nguyễn Liên Phương

- Tổ trưởng công tác: HS CKI  Phùng Thị Như Hoa.

2. Tình hình nhân lực hiện tại :     

24 CBVC, trong đó: 08 Bác sĩ điều trị (01 Nội trú); 13 Nữ hộ sinh; 01 điều dưỡng; 02 hộ lý               

3. Cơ cấu, quy mô của khoa:  gồm 8 buồng bệnh, với tổng số 33 giường bệnh điều trị đa dạng các loại bệnh nhiễm khuẩn, đặc biệt có một phòng bệnh dành riêng cho bệnh nhân HIV/AIDS. Với đặc thù riêng nên khoa còn có 01 phòng mổ, 01 phòng đẻ (gồm có 2 bàn đẻ, 01 bàn đỡ đẻ sản phụ nhiễm HIV/AIDS).

01 phòng khám gồm có 01 bàn khám khám nhận bệnh nhân và 02 bàn làm thủ thuật nạo hút thai, sót rau sót thai dưới siêu âm.

Mỗi năm khoa sản nhiễm khuẩn nhận điều trị trên dưới 2000 bệnh nhân ( năm 2013 là 1779, đến năm 2014 là 2306 bệnh nhân ). Số ca đẻ tại khoa cũng tăng lên rõ rệt , năm 2013 có 138 ca đẻ , 164 ca mổ lấy thai  (TS 302 ca) , đến năm 2014 tăng lên 233 ca đẻ và 238 ca mổ lấy thai (TS 471 ca). số lượng bệnh nhân HIV  140 ca năm 2013,  157 ca năm 2014).

4. Sơ lược lịch sử:

GS – BS  Nguyễn Thìn, vị trưởng khoa đầu tiên, BS Huy Cận, Tạ Thị Thanh, GS Đinh Thế Mỹ, bác sĩ CKII Lê Ngọc Anh, Chu Kiện Sơn, BS CKII Như Lê, BS CKII Phó Đức Nhuận, Đào Xuân Dũng, PGS.TS Lê Hoài Chương, BS CKII Nguyễn Thị Hồng.

5. Chức năng nhiệm vụ:

- Điều trị bệnh nhiễm khuẩn nặng như nhiễm khuẩn huyết, viêm phúc mạc, toác vết mổ thành bụng, viêm gan, lao, HIV/AIDS bệnh lây nhiễm khác.