Phòng - Ban

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Điện thoại: 04.38259521

1. Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt đương nhiệm:

Trưởng phòng: BSCK II. Đặng Thị Hồng Thiện

Phó Trưởng phòng: CN Phạm Hoài Sơn

                                     Ths. Mai Trọng Dũng

2. Nhân lực :

Tổng số 20 CBVC, trong đó cán bộ có trình độ sau đại học: 03 (01 PGS. TS; 02 Thạc sĩ). Cán bộ có trình độ đại học: 07, cán bộ có trình độ cao đẳng, trung học: 08, còn lại là cán bộ sơ cấp.

3. Các bộ phận:

- Giám sát, điều hành công tác chuyên môn trong BV; giải quyết các TTHC trong KCB.

- Tiếp đón, giải quyết các thủ tục cho người bệnh BHYT.

- Báo cáo, thống kê.

- Kho lưu trữ hồ sơ bệnh án.

4. Sơ lược quá trình thành lập:     

          Ngày 08 tháng 11 năm 1960, Bộ Y tế đã ra Quyết định số 708 BYT/QĐ thành lập bệnh viện C (Sản). Phòng Y vụ (Kế hoạch Tổng hợp) được thành lập với chức năng chỉ đạo chuyên môn chung về các hoạt động của bệnh viện trong đó bao gồm cả công tác đối ngoại, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ngày 08/11/1960 được lấy là ngày thành lập Phòng Kế hoạch Tổng hợp của bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Năm 1975, bộ phận Hồ sơ bệnh án được chuyển từ phòng Huấn luyện về Phòng Y vụ.

Các lãnh đạo tiền nhiệm:

Trưởng phòng:GS Nguyễn Thìn (1966 - 1976); BS Nguyễn Kim Tòng(1977 - 10/1983); BS Đỗ Bình Dương (10/1983 - 11/1984); BS Ngô Tiến An (1985 - 1999); TS Lê Anh Tuấn (1999 - 2003).

 Phó Trưởng phòng:BS Hoàng Mộng Châu (1966 - 1976); BS Lương Thị Bích (1977 - 1980); BS Đỗ Bình Dương (1981 – 1983); BS Đỗ Đồng Tâm (1981 - 1983); BS Nguyễn Thị Diễm Trang (1983 - 1999); TS Lê Hoàng (1997 - 2007); TS Lê Hoài Chương (2001 - 2003).

5.Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Kế hoạch Tổng hợp chịu sự lãnh đạo của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng;

- Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Qui chế bệnh viện;

- Tổ chức chỉ đạo công tác chuyên môn bệnh viện.

5.1 Công tác kế hoạch:

          Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện. Tổ chức đôn đốc, theo dõi, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện kế hoạch, qui chế bệnh viện báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo. Theo dõi, sơ kết, tổng kết công tác hàng năm. Xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn, kỹ thuật trong bệnh viện.

5.2 Công tác đào tạo:

Kết hợp với Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường tổ chức thực hành cho học viên về chuyên ngành Phụ - Sản.

5.3 Nghiên cứu khoa học và Chỉ đạo tuyến:

Tổng kết đánh giá chuyên môn, triển khai nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện. Theo dõi việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cơ sở tại bệnh viện. Phối hợp với phòng Chỉ đạo tuyến chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.

5.4 Quản lý và khai thác Hồ sơ bệnh án:

          Đảm bảo lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định phục vụ công tác điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

5.5 Quản lý hành chính y tế:

          Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

Tổ chức điều hoà hoạt động giữa các khoa phòng trong bệnh viện và phối hợp công tác với các cơ quan có liên quan tới hoạt động khám và điều trị.

Sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh.

Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác.

6. Thành tích đã đạt được:

Phòng nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tậpthể lao động xuất sắc”, Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế. Cá nhân được tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú; Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế, nhiêu cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua; Bằng khen Công đoàn y tế Việt Nam; danh hiệu Phụ nữ Hai giỏi; Bằng khen Trung ương Đoàn; danh hiệu “ Người tốt, việc tốt”; Gia đình CBVCLĐ tiêu biểu các cấp; nhiều Giấy khen, danh hiệu thi đua các cấp khác.