Phòng - Ban

Phòng Chỉ đạo tuyến

Điện thoại/Fax:       0439346741

Email :        cdt.bvpstw@gmail.com        

1.Lãnh đạo khoa:

         Trưởng phòng: BS CKII Phạm Duy Duẩn

          Phó trưởng phòng: BS CKII Phạm Văn Chung

                                          ThS. Nguyễn Thị Huyền Linh         

2.Nhân lực: Tổng số CBNV : 24 trong đó 14 Bác sĩ; 04 Điều dưỡng Đại học; 06 sau đại học.

Các bộ phận

- Chỉ đạo hoạt động chuyên khoa tuyến dưới;

- Đào tạo cán bộ chuyên khoa.

- Nghiên cứu khoa học.

3.Sơ lược quá trình xây dựng và phát triển của Phòng chỉ đạo tuyến

Ngày 14/5/1966, Thủ tư­ớng Chính phủ ký Quyết định số 88/CP thành lập Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh, trong đó Phòng Ngoại viện  (Phòng Chỉ đạo tuyến hiện nay) đã chính thức được thành lập do Bác sĩ Đinh Thế Mỹ phụ trách.

Giai đoạn từ 1975 đến nay: hoạt động chỉ đạo ngành trải rộng khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước (63 tỉnh thành, phố).

4. Chức năng, nhiệm vụ/mũi nhọn chuyên sâu

Phòng Chỉ đạo tuyếnchịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác chỉ đạo tuyến có nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới, trình giám đốc phê duyệt để tổ chức thực hiện.

 -Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

- Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục theo nhu cầu của tuyến dưới, đàotạo theo phương pháp cầm tay chỉ việc đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

- Phối hợp với các khoa /phòng/trung tâm trong Bệnh viện thực hiện tốt công tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ thuộc chuyên ngành sản phụ khoa theo Đề án 1816, Dự án Bệnh viện vệ tinh và Dự án NORRED.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến trình giám đốc bệnh viện và báo cáo cấp trên.

- Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế bệnh viện.

CÁC DANH HIỆU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016

Bằng khen của  Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2011, từ 2014 - 2018

Tập thể lao động xuất sắc năm 2008; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014

Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2011

Nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua; Bằng khen Công đoàn y tế Việt Nam; danh hiệu Phụ nữ Hai giỏi