Phòng - Ban

Đoàn Thanh niên Bệnh viện

I.    Tình hình chung:

-         Số chi đoàn: 9

-         Tổng số đoàn viên thanh niên: 350đv

-         Ban chấp hành Đoàn bệnh viện: 10 người.

-         Bí thư        : Đặng Anh Linh

-         PBT          : Nguyễn Việt Quang

-         UVTV       : Nguyễn Công Tý

II.Tình hình hoạt động trong năm 2014:

1.     Công tác chính trị tư tưởng:

-         Lãnh đạo, phát huy mạnh mẽ sức trẻ nhiệt tình của đoàn viên thanh niên bệnh viện trong các phong trào thi đua cũng như trong công tác chuyên môn.

-         Tổ chức học tập và đẩy mạnh cuộc vận động : học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

-         Khích lệ đoàn viên thanh niên đi đầu trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội, tiêu cực , lãng phí, đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử, quy chế giao tiếp của bộ y tế.

2.     Công tác Đoàn công tác phát triển Đảng:

-         Kiện toàn tổ chức 9 chi đoàn, giới thiệu các đoàn viên xuất sắc tham gia các lớp cảm tình Đảng.

-         Cử các cán bộ trẻ tham gia các lớp tập huấn về công tác đoàn do quận đoàn Hoàn Kiếm tổ chức.

-         Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của đoàn cơ sở.

-         Giới thiệu cho các chi bộ : 4 đoàn viên xuất sắc đã được kết nạp vào Đảng. 02 đoàn viên chuẩn bị kết nạp vào Đảng.

3.     Phong trào Thanh niên tình nguyện:

-         Tổ chức đội hình bác sỹ trẻ cùng với quận đoàn Hoàn kiếm khám tình nguyện cho 200 cựu Thanh niên xung phong của quận Hoàn Kiếm.

-         Tổ chức khám tình nguyện cho các đối tượng chính sách tai huyện Ba Vì.

-         Tham gia tích cực các công tác tình nguyện do Thành đoàn Hà Nội và quận Đoàn Hoàn Kiếm phát động.

-         Kết hợp với các quỹ từ thiện tổ chức buổi khám tư vấn miễn phí cho 200 thai phụ tại BV Phụ sản trung ương.  

-         Kết hợp với công đoàn bệnh viện tổ chức thành công ngày hiến máu tình nguyện của bệnh viện pstw đạt được gần 200 đơn vị máu.

-          Tổ chức thành công chương trình đưa tiếng hát vào  bệnh viện nhằm gây quỹ ủng hộ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong bệnh viện.

-         Tổ chức đội hình bác sỹ trẻ khám bệnh phát thuốc miễn phí cho hơn 2000 bệnh nhân tại 2 huyện Hà Quảng và Hạ Lang thuộc tỉnh Cao Bằng do Bộ Y Tế phát động.

4.     Phong trào học tập, nghiên cứu khoa học:

-         Tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ các kỹ thuật mũi nhọn của bệnh viện.

-         Trong năm 2014 có công trình nghiên cứu sáng tạo tuổi trẻ đạt bằng khen trong Hội thi sáng tạo thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III tổ chức tại Hà Nội.

-         Tích cực tham gia với 3 đề tài trong Hội thi liên viện về sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế Khu vực Hà Nội lần thứ XXVI .

5.     Phong trào văn hóa văn nghệ thể thao:

-         Phối hợp với ban chấp hành công đoàn bệnh viện tổ chức thành công ngày hôi TDTT bệnh viện hàng năm.

-         Tham gia các hoạt động thể dục thể thao do bộ Y tế , công đoàn ngành Y tế Việt Nam tổ chức,

-         Tích cực tham gia các phong trào do quận Hoàn Kiếm tổ chức, hội khỏe phường Hàng Bông, cụm văn hóa thể thao học sinh sinh viên tổ chức và đạt các giải cao.

-         Tiếp tục duy trì phát triển câu lạc bộ bóng đá, CLB văn nghệ , trong năm 2014 đạt được các giải cao trong hội diễn văn nghệ do công đoàn ngành y tế tổ chức , có tiểu phẩm văn nghệ đạt giải ba trong hội thi người việt dùng thuốc việt do bộ y tế tổ chức.