Phòng - Ban

Phòng Điều dưỡng

Điện thoại: 024.38259522 và 024.39346881 

Email: phongdieuduongbvpstu@gmail.com

1.       Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng:              Ths. Ngô Thị Minh Hà

Phó trưởng phòng:         Ths. Nguyễn Thị Thanh Tâm

                                        Ths. Lê Thị Thái Vân 

2.      Nhân lực  :

Tổng số nhân lực : 10 Hộ sinh, điều dưỡng và  17 Y công ;

-  Trình độ sau Đại học: 04 ( CKI – Điều dưỡng chuyên ngành Phụ sản) .

-  Trình độ Đại học: 05 HS/ ĐD( 01 HS đang học Cao học Quản lý bệnh viện)

-  Trình độ trung cấp: 01 (Hiện đang học Đại học Điều Dưỡng chuyên ngành Phụ sản) 

-  Y công: 14 người thuộc Tổ vận chuyển người bệnh

3.   Cơ cấu, tổ chức( Theo Thông tư  07/2011/TT- BYT)

    -  Phòng chia nhân lực 5 khối: có các Trưởng khối  và các HST - ĐDT - KTVT các đơn vị chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra công tác chuyên môn kỹ thuật chăm sóc phục vụ người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn khi sử dụng thuốc, công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học của điều dưỡng , hộ sinh , kỹ thuật viên ....

   4.   Sơ lược lịch sử:

     -    Năm  1990,  phòng Y tá được tách ra từ phòng Y vụ (theo Qui định của Bộ Y tế),  nay là phòng Điều dưỡng. 

     -    Năm 2004, bộ phận tổ Vận chuyển người bệnh được sát nhập và do phòng trực tiếp quản lý, điều hành.

     Lãnh đạo qua các thời kỳ:

         -    Năm 1990 - 1997:  Y tá( ĐDTC). Phan Thị Trang - Trưởng phòng .

         -    Năm 1998 - 2009 : HS. Nguyễn Thanh Thủy - Phụ trách phòng .

         -    Năm 2009 - đến nay: ĐD CKI. Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng phòng.

          5.   Chức năng, nhiệm vụ

   -  Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

  -  Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh đảm bảo an toàn theo quy định;

  -  Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm chuyên khoa riêng của từng khoa, trung tâm trong bệnh viện, trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

  -  Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

 -  Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

 -  Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

  -  Phối hợp với Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện thực hiện kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

  -  Phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến  thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

  -  Tham gia công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng / hộ sinh và chỉ đạo tuyến;

  -  Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

  -  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

  -  Tham gia các Hội đồng theo quy định của Bộ Y tế và sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.

  - Đảm bảo an toàn trong khi vận chuyển người bệnh trong bệnh viện cũng như ngoại viện.  Đáp ứng mọi yêu cầu khi các khoa có yêu cầu vận chuyển người bệnh.

  -  Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

           6.  Thành tích đã đạt được:

   -    Phòng đạt tập thể Lao động xuất sắc và tổ Công đoàn xuất sắc liên tục từ năm 1998 đến nay.

  -    Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2010

  -    Bằng khen của Thủ tướng chính Phủ năm 2013.

  -    Bằng khen Công đoàn Y tế nhiều năm.

  -   Cá nhân: Đạt danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, Bằng khen Thủ Tướng Chính phủ, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liên tục và nhiều danh hiệu khác.